softshellové

KALHOTY FAREL zimní
S klima membránou

KALHOTY FAREL
zimní

Oblíbené služební softshellové kalhoty s klima-membránou do chladného období.
KALHOTY FAROL - zimní
S klima membránou

KALHOTY FAROL
- zimní

Oblíbené služební softshellové kalhoty s klima-membránou do chladného období.
KALHOTY RAPID
S klima membránou

KALHOTY RAPID

Kalhoty z moderního 3 vrstvého odlehčeného softshellu.